OPCIJE

Podloga

► Isporuka i montaža objekta na već pripremljenoj podlozi, od strane kupca

► Kompletna izrada i montaža podloge i konstrukcije od strane isporučioca


Boja

► Boju drvenih elemenata bira kupac iz kataloga Helios Bori lakova


► Boju krovnog limenog pokrivača bira kupac između tri ponuđene: crvena, braon, crna


Enterijer

► Objekat se može isporučiti sa ili bez enterijera koji uključuje lučnu klupu za 13 do 15 osoba i dvodelni sto