SPECIFIKACIJA


Podloga

        • ► Tampon sloj od šljunka debljine od 8 do 10 cm

► Betonsko-armirana kružna ploča debljine 8 cm


Noseća konstrukcija

► Čamova građa zaštićena impregnatom protiv insekata i buđi i premazana u dva sloja lazurnim lakom sa UV zaštitom (Helios Bori lakom sa tonovima od 1 do 12 standardniih nijansi - HG mix)


Krovna konstrukcija

  • ► Lučni drveni rešetkasti nosači (16 segmenata), pokriveni limom u boji
  • ► Konstrukcija je urađena iz dva dela sa otvorom za ventilaciju između njih


Enterijer

  • ► Polukružna klupa sa naslonom za 13 do 15 osoba
    ► Okrugli sto iz dva dela, radi lakšeg pristupa